ژانر‌ها: موزیک

دانلود سریال Let Our Sound Resound and Reach Them

دانلود سریال Let Our Sound Resound and Reach Them

سعید و حبیب دو رزمنده می باشند . آنها در منطقی عملیاتی خود ، دو عقاب را می بییند که بالای تپه های نزدیک مقر آنها در حال پرواز هستند . آنها به دنبال عقابها به بالای تپه می روند و با شلیک توپخانه ی عراقی ها مواجه می شوند و عقابها که یک نر و یک ماده بودند ، کشته می شوند و سعید و حبیب در آشیانه ی عقابها ، جوجه ای پیدا می کنند و با خود به سنگر می برند و حبیب شروع به آموزش جوجه عقاب می دهد . جوجه بزرگ می شود و به حبیب نیز عادت کرده است. حبیب به اتفاق چند رزمنده ی دیگر برای شناسایی نیروهای دشمن اقدام می کنند ولی در میان تحرک نیروهای عراقی،گیر می کنند ولی در همان موقع ، حبیب ، عقاب را بالای تپه مشاهده می کند