سال انتشار: 1943

دانلود فیلم Casablanca 1943

دانلود فیلم Casablanca 1943

این فیلم داستان یک صاحب کافه آمریکایی است که د ر خارج از کشور در حال تلاش است تا تصمیم بگیرد که آیا به معشوق سابق خود و همسر فراری اش برای فرار از نازی ها در مراکش فرانسوی کمک کند یا نه.